Anna Reynvaanweek 2022

Introductie

Infectiepreventie: verpleegkundigen in de cockpit

Onderzoek

Handhygiëne en handschoengebruik

Expertmeeting

Laat enthousiasme 'besmettelijk' zijn

Lezing Stijn Blot

Zero tolerance voor infecties

Kenniscafé

Infectiepreventie is van iedereen

Winnaars 2022

Anna Reynvaanprijzen

Aanbieding

TvZ, tijdschrift voor verpleegkunde

Nawoord

Graag tot volgend jaar!

De Anna Reynvaanlezing wordt jaarlijks georganiseerd door Amsterdam UMC in samenwerking met het blad TVZ, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland.