Feiten & cijfers

Waarderingen van patiënten, resultaten uit vragenlijsten en meer

8,6

Algemene waardering van de zorg in Amsterdam UMC

In 2020 vulden 34.166 patiënten de Patiëntervaringsmonitor (PEM) in

Algemene waardering na een (dag)opname:

8,5

(4.757 patiënten)

Algemene waardering van de zorg in de polikliniek:

8,6

(21.019 patiënten)

Algemene waardering na een (video)belafspraak:

8,5

(8.388 patiënten)

Zomer 2021

komst van een digitaal patiëntpanel

Amsterdam UMC is sinds 2018 partner van het

Taalakkoord

Aantal leden cliëntenraad:

12

De helpdesk voor digitale functies zoals Mijn Dossier krijgt ruim

1.000

telefoontjes per week

4

klachtenfunctionarissen voor beide locaties

Het medicijngebruik bij de laagst opgeleide patiëntgroep is bijna tweemaal zo hoog als bij de hoogst opgeleide patiëntgroep.

(CBS Statline, 2017)