Feiten & cijfers

Bekijk opvallende feiten en cijfers over de gezondheid van Amsterdammers.

Roken

Amsterdam telt 20.000 zware rokers die 20 of meer sigaretten per dag roken. Dat is 3 procent van de inwoners van Amsterdam.

Amsterdammers tussen 45-54 jaar komen het meest bij de verslavingszorg.

Alcoholgebruik

Maar liefst

17%

van de Amsterdammers is een zware en/of overmatige drinker.

Dat kun je uitsplitsen in 14% zware drinkers en 10% overmatige drinkers. Zo'n

7%

valt dus in beide categorieën.

Ruim de helft van de inwoners in Noord, Nieuw-West en Zuidoost voldoet aan de alcoholrichtlijn.

Onderwijs

14%

van de 15-jarige leerlingen in Nederland heeft grote moeite met het begrijpen van hun schoolboeken.

Deze groep loopt het risico om later ‘laaggeletterd’ te zijn. Laaggeletterdheid is een term voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.

Er is een duidelijke samenhang tussen beperkte gezondheidsvaardigheden en een slechtere gezondheid. Astma en COPD, diabetes, kanker, hart- en vaatziekten en psychische problemen komen bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden beduidend vaker voor.

Vaccinaties

In Amsterdam is slechts 11% van de meisjes met een Marokkaanse of Turkse migratieachtergrond beschermd tegen kanker ten gevolge van humaan papillomavirus (HPV).

Vaccinatiegraad naar onderwijstype:

26% speciaal onderwijs 27% vmbo 42% havo 61% vwo

Eenzaamheid

Gevoelens van eenzaamheid komen vaker voor bij meisjes, vmbo-leerlingen, jongeren die niet bij beide ouders wonen en jongeren met een westerse migratieachtergrond.