De WijkKliniek

Medische zorg in een huiselijke setting

Kwetsbare oudere Amsterdammers kunnen sinds 2018 voor acute medische zorg en ondersteuning terecht in de WijkKliniek. In plaats van een opname op de verpleegafdeling in het ziekenhuis, logeren zij in een ruime en huiselijke kamer. Hier krijgen zij alle zorg en begeleiding die nodig is om weer zelfstandig thuis te wonen. We lopen een middag mee met het team.

1

De WijkKliniek heeft 22 eenpersoonskamers met een eigen toilet en douche. “De kamers zijn bewust heel rustig gehouden”, vertelt verpleegkundige Eveline Roemer. “Met een zithoek en zonder allerlei apparatuur, zodat het minder als een ziekenhuis voelt.” Familie kan blijven slapen. Gesprekken met de patiënt en familie kunnen in de privacy van de kamer gevoerd worden, net als controles door de arts.

2

Twee keer per week overleggen artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten met elkaar over de patiënt. Het is ook de bedoeling dat bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige hierbij is om af te stemmen over de thuiskomst. Eveline: “Door corona kan dat helaas niet, maar we proberen in ieder geval telefonisch met elkaar te overleggen.”

3

“De samenstelling van het team is uniek”, vertelt internist ouderengeneeskunde Annemieke Smorenberg (links op foto). "Door de verschillende specialismen hebben we alle onderdelen in beeld: de lichamelijke gezondheid, maar ook bijvoorbeeld het geheugen en de thuissituatie. Bovendien kunnen we makkelijk en snel overleggen binnen het team.”

4

In de WijkKliniek is alles aanwezig wat ook op een verpleegafdeling te vinden is. Dus ook alle soorten medicijnen. Alleen voor extra onderzoeken, zoals een CT-scan, moeten patiënten soms naar het ziekenhuis. Of een rijdende röntgenbus komt langs om een röntgenfoto te maken in de WijkKliniek.

5

Twee keer per dag trainen patiënten met bewegen of komt de fysiotherapeut langs op de kamer. Ook in het speciale fysiotherapielokaal kunnen ze oefenen. Alles is erop gericht om patiënten zo snel en zo goed mogelijk weer op de been te krijgen. Zo is de kans op terugval klein en kunnen zij in goede gezondheid weer zelfstandig thuis kunnen zijn.

De WijkKliniek is een samenwerking tussen Amsterdam UMC en Cordaan en zit in verpleeghuis Eben Haëzer in Amsterdam Zuidoost. Patiënten die in aanmerking komen worden naar de WijkKliniek verwezen vanaf de Spoedeisende hulp in het ziekenhuis. De WijkKliniek is bedoeld voor ouderen met een acuut medisch probleem waarvoor ziekenhuiszorg nodig is, in combinatie met ouderdomsproblemen. Denk aan problemen met het geheugen of beweeglijkheid.

Wil je dit magazine automatisch in je mail ontvangen?